Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 20/03/2017

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ phiên bản 1.0.

Theo đó, việc xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) thành phố; tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành, các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế và đề xuất danh mục các dự án cần triển khai để hoàn thành hệ thống CQĐT thành phố vào năm 2020 và lộ trình triển khai các dự án này.

Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố phiên bản 1.0 bao gồm các nội dung chính như: Kiến trúc hệ thống thông tin CQĐT thành phố; nền tảng triển khai CQĐT thành phố; mô tả chi tiết các thành phần trong Kiến trúc CQĐT thành phố; sự phù hợp của kiến trúc hệ thống thông tin CQĐT thành phố đối với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; sự phù hợp của Kiến trúc hệ thống thông tin CQĐT thành phố đối với Kiến trúc SOA tham khảo chuẩn ISO/IEC 18384-2:2016; yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật đối với các thành phần trong Kiến trúc CQĐT thành phố; các yêu cầu đối với các thành phần kiến trúc ở mức logic và đề xuất các giải pháp triển khai Kiến trúc CQĐT thành phố; nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng CQĐT trên nền tảng CQĐT thành phố; các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc CQĐT thành phố;  xác định lộ trình, kế hoạch triển khai xây dựng CQĐT thành phố đến năm 2020 và hướng đến xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành Thành phố thông minh.

Kiến trúc CQĐT thành phố áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố (bao gồm: các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố). Các cơ quan và tổ chức khác có thể áp dụng Kiến trúc CQĐT thành phố để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố./.

Kèm file


An Nguyen


Các tin khác:
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-22/6  (25/06/2018)
Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp  (22/06/2018)
Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới  (21/06/2018)
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2018  (21/06/2018)
Bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ  (19/06/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

57fa03f3-44e0-43b8-ba84-267c39a77579

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: