Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững
Ngày đăng: 17/04/2018

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017-2018; đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập; rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức trung tâm học tập cộng đồng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại trung tâm học tập cộng đồng theo quy định; hướng dẫn cách thức, quy trình đánh giá các trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, chú trọng hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động; đồng thời, hướng dẫn UBND quận, huyện tổ chức phúc tra trình độ học vấn của người dân năm 2018.

Hội Khuyến học thành phố tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tổ/khu vực/ấp, “Đơn vị học tập”; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc triển khai, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

UBND quận, huyện Chỉ đạo Hội Khuyến học quận, huyện rà soát, củng cố bộ máy tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững. Đồng thời, cử cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho các cán bộ này thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đủ chế độ chính sách và thời gian thực hiện công tác giảng dạy cũng như kiêm nhiệm.


Phạm Nga


Các tin khác:
Chỉ đạo, hiều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 10 đến ngày 14/9/2018  (19/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh  (13/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 27/8 đến 31/8/2018  (10/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  (04/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 13 đến ngày 17/8/2018  (23/08/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

154423d3-cd41-4c0b-9e74-8e5b773df4a9

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: