Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 năm 2017
Ngày đăng: 02/08/2017

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 680-CV/TU về việc triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 năm 2017.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên về nội dung, mục đích, ý nghĩa và thể lệ của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời, cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm về xây dựng Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm tạo sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xem đây là việc làm thiết thực, hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và tích cực tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sinh động, tập trung vào những vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng.

Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố, Báo cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tiếp tục phát động, triển khai sâu rộng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng đảng trong đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia viết bài, sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng về xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.


Phạm Nga


Các tin khác:
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ 18 đến 22/6/2018  (27/06/2018)
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ 11 đến 15/6/2018  (26/06/2018)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-22/6  (25/06/2018)
Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp  (22/06/2018)
Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới  (21/06/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

49fb2ea3-4fa4-4796-952a-d64c8ddf3bf4

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: