Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ninh Kiều: Triển khai các luật mới ban hành
Ngày đăng: 11/08/2017

UBND quận Ninh Kiều vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể và 13 phường tham dự.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được xây dựng trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, bám sát tinh thần của Hiến pháp năm 2013; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo… Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật Đấu giá tài sản đảm bảo tính minh bạch khách quan trong đấu giá tài sản, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, tránh gây thất thoát cho tài sản nhà nước. Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều. Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.


Ngọc Bích - Văn Bé


Các tin khác:
Ô Môn: Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè  (11/07/2018)
Phong Điền: Có 33/43 trường đạt chuẩn quốc gia  (11/07/2018)
Bình Thủy: Tiếp nhận 953 đơn vị máu tình nguyện  (11/07/2018)
Thốt Nốt: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018  (06/07/2018)
Ninh Kiều: Tổng kết 9 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch  (06/07/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

ab0b54c3-84c8-4c50-b203-21a269c8b0d5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: