Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
TP Cần Thơ triển khai Luật tiếp cận thông tin
Ngày đăng: 09/07/2018

Ngày 5/7, Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tiếp cận thông tin cho các đối tượng là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các quận huyện, xã, phường, thị trấn và các cán bộ có nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp thông tin được cơ quan, đơn vị phân công. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

Theo đó, thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC,…

Theo Luật Tiếp cận thông tin, chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin là công dân. Đặc biệt, Luật này cũng quy định việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi thực hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,  của mình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm nhấn mạnh, các Sở, ngành, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Cần Thơ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, CBCCVC và công dân trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp cận thông tin. Sau Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bố trí cán bộ, bộ phận có năng lực, kiến thức về việc phổ biến pháp luật làm đầu mối cung cấp thông tin theo quy định; đồng thời, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ có nhiệm vụ thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật.

 


Kim Xuyến


Các tin khác:
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính 2018  (15/02/2019)
Đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết  (11/02/2019)
Sở Tư pháp tổ chức hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân 2019  (29/01/2019)
Tết ấm tình Quân - Dân  (28/01/2019)
Họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu mừng Xuân Kỷ Hợi 2019  (25/01/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

a46d0250-5eff-4f61-bb23-ac4cac97beb6

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: