Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chấn chỉnh việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên
Ngày đăng: 07/09/2017

Ngày 6/9/2017, Chủ tịch UBND TPCT có Công văn số 3457/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND thành phố về công tác thanh niên năm 2017; đồng thời, lồng ghép những chủ trương, chính sách phát triển thanh niên theo từng ngành, lĩnh vực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao.

Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nghiêm việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với thanh niên theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đối thoại có giải pháp giải quyết những vấn đề mà thanh niên đặt ra theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thanh niên, các văn bản dưới luật và các văn bản có liên quan đến thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên tự do sinh sống và lao động tại địa bàn dân cư.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hằng năm, tổ chức thống kê, rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng thanh niên theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, báo cáo về UBND quận, huyện tổng hợp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thanh niên, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên; đồng thời, đảm bảo các nguồn lực, kinh phí triển khai thực hiện công tác thanh niên hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.  


Phạm Nga


Các tin khác:
Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp  (22/06/2018)
Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới  (21/06/2018)
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2018  (21/06/2018)
Bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ  (19/06/2018)
Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 4/6 – 8/6/2018  (13/06/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

38e064d7-f6ec-4f8d-9da2-951fb526f32f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: