Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Ngày đăng: 02/04/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mục đích của kế hoạch còn nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trí, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, kết hợp gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Kim Xuyến


Các tin khác:
Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội  (07/01/2019)
Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019  (07/01/2019)
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019  (02/01/2019)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019  (02/01/2019)
Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Tòa án gọi điện lừa đảo tống tiền  (02/01/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

f4e0c8f5-4c83-41a9-b1b0-41c3987b3420

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: