Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017
Ngày đăng: 12/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai DVCTT mức độ 3,4. Trong đó, có 354 TTHC triển khai DVCTT mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện và 353 TTHC triển khai DVCTT mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các DVCTT vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử; xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các DVCTT của các cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các DVCTT được ban hành kèm theo Quyết định này và hoàn thành việc triển khai các DVCTT đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ tại địa phương.

Đối với các DVCTT đã được Bộ, ngành triển khai toàn quốc, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí; bảo đảm khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; bảo đảm khả năng tích hợp với cổng Dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp DVCTT.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với cổng thông tin điện tử của tỉnh…

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy: Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy  (25/05/2018)
Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012  (24/05/2018)
Kiểm tra, rà soát, bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước  (24/05/2018)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  (22/05/2018)
Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018  (18/05/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

fddfdb86-a477-4445-9e7c-eb45585c5481

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: