Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sử dụng bản ghi âm, ghi hình với mục đích thương mại phải trả tiền nhuận bút
Ngày đăng: 06/03/2018

Ngày 23/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định quy định rõ việc khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình như sau: Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của Luật sở hữu trí tuệ phải trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả có thể tự thỏa thuận, thống nhất về việc thu tiền nhuận bút và tỷ lệ phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả ủy quyền có trách nhiệm xây dựng danh mục hội viên, tác phẩm và chịu trách nhiệm khi ký hợp đồng với tổ chức đại diện nhận ủy quyền.

Cùng với đó, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả nhận ủy quyền chỉ có trách nhiệm đàm phán thỏa thuận thu tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất  theo danh mục hội viên, tác phẩm được quy định tại hợp đồng ủy quyền.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018.


Thùy Trang


Các tin khác:
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019  (14/12/2018)
Cảnh báo mã độc mã hóa tống tiền mới GandCrab  (13/12/2018)
Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật mới  (13/12/2018)
Khẩn trương chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019  (11/12/2018)
Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018  (10/12/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

990ed09d-6f31-4430-a398-4217270f6cb2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: