Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 9, khóa IX
Ngày đăng: 11/07/2018

Trong sáng ngày 11/7, HĐND TP Cần Thơ tiếp tục tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quang cảnh kỳ họp sáng ngày 11/7

Ngành Khoa học công nghệ: Không để tình trạng nghiên cứu, nghiệm thu xong nhưng không triển khai thực hiện trên thực tế

Trong phiên chất vấn đối với ông Trần Ngọc Nguyên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn với trên 30 ý kiến đối với giám đốc Sở KHCN. Về nội dung chất vấn các đại biểu HĐND thành phố tập trung vào các vấn đề chính sách phát triển KHCN, hiệu quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công tác quản lý Nhà nước; sở hữu trí tuệ; về tiêu chuẩn đo lường chất lượng v.v…

Theo đại diện Sở KHCN, thời gian qua ngành KHCN đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đạt được trong lĩnh vực KHCN vẫn còn nhiều hạn chế được các đại biểu quan tâm cũng như đã thực hiện chất vấn trong buổi sáng hôm nay. Cụ thể, chính sách phát triển và hỗ trợ KHCN hiện nay chưa đồng bộ, chưa tạo được đột phá; ngành vẫn chưa tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐND theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy; tiến độ thực hiện một số đề tài, dự án cấp thành phố còn chậm; nguồn nhân lực chưa khai thác hiệu quả…

Để khắc phục các hạn chế trên, ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, Giám đốc Sở KHCN cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy về phát triển ứng dụng KHCN và Nghị quyết 68/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua quy hoạch phát triển KHCN thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Định kỳ sơ kết để đánh giá những mặt làm được và chưa được, khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung điều chỉnh cho phù hợp, đồng bộ, làm cơ sở để thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu thực tiễn của đời sống hiện nay.

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố ban hành hoặc trình HĐND thành phố ban hành theo thẩm quyền các chính sách phát triển KHCN. Tiếp tục có các giải pháp ứng dụng các đề tài khoa học và phát triển công nghệ mà thành phố đã nghiệm thu vào trong thực tế đời sống.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh không để tình trạng nghiên cứu nghiệm thu xong nhưng không triển khai thực hiện trên thực tế, từ đó gây lãng phí. Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả của nghiên cứu khoa học thành phố; phát huy vai trò của KHCN trong nâng cao năng suất lao động, sự phát triển của lực lượng sản xuất làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thay đổi mọi mặt của đời sống.

Đồng thời, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc chuyển giao ứng dụng KHCN, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KHCN, quan tâm đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Tăng cường kết nối, hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ giữa các viện, trường với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngành Tư pháp cần chú trọng thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật có chiều sâu

Trong phần chất vấn ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp, có 10 lượt đại biểu tham gia chất vấn với trên 20 ý kiến đối với Giám đốc Sở Tư pháp.

Về nội dung, các đại biểu HĐND thành phố tập trung chất vấn về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản khác của địa phương, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, tình hình thi hành pháp luật...

Đại diện Sở Tư pháp cho biết hằng năm đơn vị có kế hoạch thực hiện đề án về PBGDPL cho các đối tượng thanh thiếu niên, cán bộ công chức và người dân tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, ngành có tham mưu kiện toàn nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Tư pháp cũng trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, chú trọng thực hiện công tác PBGDPL có chiều sâu.

Tăng cường vai trò của ngành trong việc tham mưu xây dựng văn bản chính sách của thành phố. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quản lý tốt các hoạt động bổ trợ tư pháp (công chứng, chứng thực, luật sư, trợ giúp pháp lý…). Đặc biệt là việc quản lý việc thi hành pháp luật, việc xử lý vi phạm hành chính theo chức năng của ngành nhằm đi vào nề nếp pháp luật, tránh sai sót gây ảnh hưởng đến công dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật. Quan tâm kiện toàn các tổ chức thuộc hệ thống trợ giúp pháp lý; đồng thời, quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà ngành ít triển khai hoặc triển khai còn yếu như: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tiếp cận pháp luật cho nhân dân; quản lý công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; bồi thường Nhà nước...  đặc biệt, kiểm tra định kỳ các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương, kiểm soát thủ tục hành chính.

***

Sau 2,5 ngày làm việc, trong sáng ngày 11/7, HĐND TP Cần Thơ đã hoàn thành các nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND thành phố đã nghe Giám đốc các Sở: Công thương, KHCN, Tư pháp trả lời chất vấn.

Trong các phiên chất vấn, các nội dung chất vấn liên quan đến các lĩnh vực về công nghiệp, quản lý thị trường, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, hoạt động khoa học, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, PBGDPL, hỗ trợ tư pháp v.v... đã được giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở KHCN và Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu.

Những vấn đề chất vấn này đã được đông đảo cử tri và các đại biểu HĐND thành phố quan tâm; tổng cộng đã có 32 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tham gia tranh luận. Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho rằng, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và mang tính xây dựng; nội dung chất vấn có trọng tâm, xác đúng với nhiệm vụ của ngành. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao các Giám đốc đã trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ các vấn đề đại biểu đã nêu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu, cam kết tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo ra sự chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu cũng như các ý kiến, kiến nghị hợp pháp của cử tri, thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu đối với từng lĩnh vực và báo cáo về HĐND thành phố tại kỳ họp sau.


Kim Xuyến


Các tin khác:
'Phải kéo những nơi chưa nóng cùng nóng lên'  (13/02/2019)
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm mới  (12/02/2019)
Các điểm vui chơi, giải trí Cần Thơ thu hút khách du xuân  (11/02/2019)
“Cần Thơ đẹp mãi những mùa xuân”  (05/02/2019)
Thư Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ hợi năm 2019  (01/02/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

5abcc7e1-2867-4ce7-9eb8-7203f70638da

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: