Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử liên thông đến xã, phường, thị trấn
Ngày đăng: 06/06/2018

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công văn số 1775/UBND-KGVX chỉ đạo về việc tăng cường gửi nhận văn bản điện tử liên thông đến xã, phường, thị trấn trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức thực hiện việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai, khắc phục các khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản; trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ giải quyết.

Công văn cũng nêu rõ, đối với các đơn vị được triển khai mở rộng vào cuối năm 2017, từ ngày 15/6/2018, phải thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, mạng truyền số liệu chuyên dùng để hệ thống phần mềm được vận hành ổn định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị trong công tác hiện đại hóa hành chính - cải cách hành chính của thành phố. 

Ngoài ra, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan, đơn vị với UBND thành phố.

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử  (09/11/2018)
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC  (23/10/2018)
Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do triều cường dâng cao  (18/10/2018)
Tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ  (09/10/2018)
Thực hiện quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố theo quy định  (03/10/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

177d3f38-9cdd-4f55-ac2a-7c837ca28415

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: