Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử liên thông đến xã, phường, thị trấn
Ngày đăng: 06/06/2018

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công văn số 1775/UBND-KGVX chỉ đạo về việc tăng cường gửi nhận văn bản điện tử liên thông đến xã, phường, thị trấn trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức thực hiện việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai, khắc phục các khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản; trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ giải quyết.

Công văn cũng nêu rõ, đối với các đơn vị được triển khai mở rộng vào cuối năm 2017, từ ngày 15/6/2018, phải thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, mạng truyền số liệu chuyên dùng để hệ thống phần mềm được vận hành ổn định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị trong công tác hiện đại hóa hành chính - cải cách hành chính của thành phố. 

Ngoài ra, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan, đơn vị với UBND thành phố.

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Chỉ đạo, hiều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 10 đến ngày 14/9/2018  (19/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh  (13/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 27/8 đến 31/8/2018  (10/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  (04/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 13 đến ngày 17/8/2018  (23/08/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

177d3f38-9cdd-4f55-ac2a-7c837ca28415

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: