Thông báo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
Ngày đăng: 02/08/2017

Ngày 31/7/2017, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 123/QĐ-VPUB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ (CEIC).

Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND TP Cần Thơ, có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố trên Cổng Thông tin điện tử (Cổng TTĐT) thành phố; đầu mối Cổng TTĐT, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử; tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT thành phố; quản lý, duy trì hoạt động mạng tin học và quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố; quản lý, xuất bản và phát hành Công báo TP Cần Thơ.

Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập, được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo phương án cơ chế tự chủ về tài chính được cấp thẩm quyền phê duyệt; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT thành phố theo quy định; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố khai thác, tiếp nhận, xử lý, cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử của thành phố; quản lý và duy trì mạng tin học của UBND thành phố; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND thành phố…

File kèm


Phạm Nga


Các tin khác:
Tiếp nhận hình ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan đến Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Lộ Vòng Cung Cần Thơ  (04/12/2017)
UBND thành phố phê duyệt 43 vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế  (30/11/2017)
UBND thành phố phê duyệt 24 vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (30/11/2017)
UBND thành phố phê duyệt 55 vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (30/11/2017)
UBND thành phố cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Anh ngữ ILA - Cần Thơ  (30/11/2017)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

ca42d4a2-73be-49e5-99c7-135ec035077e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: