Trung ươngCỡ chữ: +A | -A
Quản lý các nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về việc Quản lý các nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương.

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương cần chủ động, tích cực thực hiện theo phân công trách nhiệm về bảo vệ môi trường nước sông, bảo vệ môi trường các nguồn nước khác; tăng cường, chỉ đạo và có các giải pháp cụ thể buộc chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải đầu tư các hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với các địa phương khác trong lưu vực sông liên tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường nước sông liên tỉnh; xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường nước sông liên tỉnh trên nguyên tắc đối với địa phương có nguồn thải lớn, chiếm tỷ xả nước thải lớn nhất ra lưu vực sông thì UBND tỉnh, thành phố đó chủ trì và chịu trách nhiệm chính về vấn đề ô nhiễm môi trường lưu vực sông đó.

Bộ cũng yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương tiến hành thống kê toàn bộ nguồn nước thải trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn nước thải trên lưu vực sông; rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ…

Kèm file


Thùy Trang


Các tin khác:
Tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên  (21/07/2017)
Cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP  (20/07/2017)
Chạy thí điểm phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo  (20/07/2017)
Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường  (20/07/2017)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo  (12/07/2017)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: