Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phong Điền: Nhiều kết quả to lớn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về “tam nông”
Ngày đăng: 08/06/2018

Huyện Phong Điền vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Thực hiện Nghị quyết này, Huyện ủy Phong Điền chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Địa phương còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân chung tay thực hiện đạt nhiều kết quả to lớn như: hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao với quy mô mỗi vùng hàng trăm hecta. Huyện cũng đang đẩy mạnh định hướng các vùng chuyên canh theo quy trình VietGAP gắn với du lịch sinh thái; thực hiện hàng loạt công trình thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn với tổng số tiền hàng ngàn tỷ đồng; xây dựng 33/43 trường đạt chuẩn quốc gia; nỗ lực chăm lo về an sinh xã hội; hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống 3,5% với 915 hộ... quốc phòng, an ninh luôn giữ vững.

Đặc biệt, huyện nông thôn mới Phong Điền đang nỗ lực nâng chất các tiêu chí gắn với tiến lên đô thị sinh thái, là minh chứng cho thực hiện rất tốt Nghị quyết của Trung ương về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.


Hồ Thức - Bích Thủy


Các tin khác:
Cờ Đỏ: Vận động trên 3 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội nhân đạo  (25/06/2018)
Bình Thủy: 46 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng  (25/06/2018)
Phong Điền: Lãnh đạo huyện dâng hương nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị  (24/06/2018)
Thới Lai: Họp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2018)  (24/06/2018)
Cờ Đỏ: Điều động, luân chuyển cán bộ  (22/06/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

c4f25456-ca8d-4aab-aaf2-14f4be3531ca

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: