Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 14-18/5/2018
Ngày đăng: 30/05/2018

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Tạo điều kiện cho CBCCVC và người lao động tham gia hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; Công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản; Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 14-18/5/2018.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí phục vụ hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời pháp hiện, kiến nghị chủ cơ sở khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC.

Tạo điều kiện cho CBCCVC và người lao động tham gia hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

Tại Công văn số 1475/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 1-30/6/2018) với Chủ đề: “Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6) với Chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thành phố tham gia hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018.

Công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản

UBND thành phố vừa công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, trên địa bàn TP Cần Thơ có 1.004 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích các khu vực cấm hoạt động khoáng sản là 23.560,44 ha, chiều dài 1.712,09 km liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực có di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất khu bảo tồn thiên nhiên và đất ngập nước; khu vực đất dành cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng…

Bên cạnh đó, không có khu vực nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen

Ngày 14/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 1468/UBND-NC yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và chủ tịch UBND quận, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật này.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các mặt công tác; thực hiện tốt đợt cao điểm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Dự án phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái

Tại Thông báo số 132/TB-VPUB, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng thống nhất để Công ty DMM TECHNOLOGIES thực hiện Dự án phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Công ty DMM TECHNOLOGIES sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện dự án.

Công nhận sáng kiến đợt 2 năm 2018

Ngày 15/5/2018, Hội đồng sáng kiến TP Cần Thơ có Quyết định số 41/QĐ-HĐSK về việc Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn thành phố và toàn quốc đối với 26 sáng kiến xét đợt 2 năm 2018, trong đó có 7 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Quản lý và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước

Ngày 15/5/2018, UBND thành phố ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mục đích nhằm đảm bảo tính đồng bộ, an toàn, khai thác có hiệu quả và phục vụ tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng TSLCD trên địa bàn thành phố; các cơ quan Nhà nước thuộc UBND thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Ngày 15/5/2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004 - 2/1/2019) với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được thành phố giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018 trước thời gian quy định ngày 30/11/2018 ”. Thời gian tổ chức đợt thi đua từ ngày 15/5/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

Nội dung phát động gồm: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh kế; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thi đua bảo vệ môi trường.

Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Ngày 16/5/2018, UBND thành phố có Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng sau năm 2020.

Đề án thực hiện với mục tiêu phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng cung cấp dịch vụ xe buýt thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của đa số người dân để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông khi đô thị ngày càng phát triển.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018

Ngày 18/5/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tổ chức Lễ Mitting và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018 (tháng 6/2018) với Chủ đề: “Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa”.

Mục đích nhằm tập trung sự chú ý của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên về ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị…

Lễ Mitting sẽ diễn ra từ 6 giờ 20 phút đến 8 giờ 00 phút ngày 5/6/2018, tại Công viên Lưu Hữu Phước TP Cần Thơ.


Phạm Nga


Các tin khác:
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Vàm Xáng và đường nối cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ  (19/02/2019)
Theo dõi chặt chẽ hoạt động thu mua lúa gạo, có giải pháp ngăn chặn việc ép giá đối với nông dân  (18/02/2019)
Thống nhất việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều và Chợ nổi Cái Răng  (13/02/2019)
Duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người lái xe  (13/02/2019)
Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp  (13/02/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

a7007090-61a5-4034-904d-75881377a189

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: