Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 25/9 đến 29/9
Ngày đăng: 03/10/2017

Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, tổ chức Tết Trung thu 2017 thu hút trẻ em nghèo tham gia... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017.

Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. Cụ thể, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Bên cạnh đó, tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Để tránh tình trạng một số trường học tổ chức thu nhiều khoản thu không đúng quy định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Tổ chức Tết Trung thu 2017 thu hút trẻ em nghèo tham gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động Tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an toàn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em gắn với bản sắc văn hóa dân tộc nhằm thu hút trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo tham gia.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm yêu cầu Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn TP Cần Thơ theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2018

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Cục trưởng Cục Thống kê thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2018. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát tạo điều kiện thuận lợi cho đội khảo sát hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền để quán triệt mục đích cuộc điều tra và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông tin theo yêu cầu của cuộc khảo sát.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện rà soát, thống kê đầy đủ các trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài; hướng dẫn, tạo điều kiện cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên được đăng ký khai sinh, được đi học và được chăm sóc sức khỏe.

Xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế TP Cần Thơ theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; chú trọng, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018, tại 9 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn, chú trọng bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái, khuyến khích phát triển mỗi xã một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Phê duyệt dự án “Quản trị quyền trẻ em - Phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em cho trẻ em yếu thế ở Việt Nam - Giai đoạn 2”

Xây dựng từ mục tiêu của dự án giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án “Quản trị quyền trẻ em - Phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em cho trẻ em yếu thế ở Việt Nam” do Tổ chức Vì Sự đa dạng giới Na Uy (FRI) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) sẽ tập trung hỗ trợ để trẻ em và thanh thiếu niên LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới) có được các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền được thể hiện nhận dạng giới và tính dục và quyền tiếp cận bình đẳng các dịch vụ cơ bản. Theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ, dự án sẽ được thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2019 tại TP Cần Thơ.

Đến năm 2020, có 3.753 hộ dân nông thôn ở TP Cần Thơ được sử dụng nước sạch

Từ năm 2017 đến năm 2020, TP Cần Thơ sẽ đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước tập trung để cung cấp nước sạch cho 3.753 hộ dân nông thôn tại các xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền; xã Trường Thắng, xã Trường Xuân huyện Thới Lai; xã Thới Đông, xã Thạnh Phú, xã Trung Thạnh huyện Cờ Đỏ; xã Vĩnh Trinh, xã Thạnh Tiến huyện Vĩnh Thạnh sử dụng, góp phần phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu.


Kim Xuyến


Các tin khác:
Chỉ đạo, hiều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 10 đến ngày 14/9/2018  (19/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh  (13/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 27/8 đến 31/8/2018  (10/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  (04/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 13 đến ngày 17/8/2018  (23/08/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

ad427ab7-ba6b-4ab0-83c7-f30065e6f42b

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: