Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 2/10 đến 6/10
Ngày đăng: 12/10/2017

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông tại TP Cần Thơ; hợp tác nghiên cứu, sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản với bang Maranhão, Brazil; thực hiện kê khai, rà soát mã số bảo hiểm xã hội; quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Đô thị tái định cư An Bình… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 2/10 đến 6/10/2017.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông tại TP Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật và giảm thiểu vi phạm pháp luật ở độ tuổi vị thành niên.

Với tên gọi “Luật gia tương lai”, nội dung thi xoay quanh kiến thức pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh niên, học sinh; các quyền dân sự cơ bản của công dân, người lao động chưa thành niên; các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi học sinh THPT trong lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ, phòng chống buôn bán người, bạo lực học đường,…

TP Cần Thơ hợp tác nghiên cứu, sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản với bang Maranhão, Brazil

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng vừa thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hợp tác nghiên cứu, sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản với bang Maranhão, Brazil. Cụ thể, về sản xuất lúa, TP Cần Thơ và bang Maranhão sẽ tiến hành hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất lúa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chia sẻ thông tin về nhu cầu thị hiếu vùng tiêu dùng đối với mặt hàng gạo của nông dân Brazil để định hướng nghiên cứu giống cho phù hợp; thông tin 2 bên về các đối tượng kiểm dịch thực vật khi xuất/nhập khẩu qua nước bạn; thông tin về các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, các chất khác theo tiêu chí an toàn thực phẩm để thực hiện quản lý trong sản xuất.

Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 2 bên sẽ hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật phát triển nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu; hợp tác, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống thủy sản; hợp tác quốc tế về khai thác thủy sản bền vững và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chia sẻ thông tin về thị trường Brazil, phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm thủy sản (cá, tôm) của Việt Nam, nâng cao thương hiệu sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thực hiện kê khai, rà soát mã số bảo hiểm xã hội

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát việc kê khai mã số bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình để đảm bảo hoàn thiện đồng bộ dữ liệu cấp mã số bảo hiểm xã hội theo quy định.

Khu Đô thị tái định cư An Bình phải đảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ người dân bị ảnh hưởng tái định cư

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương giao UBND quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Đô thị tái định cư An Bình, hoàn thành phê duyệt chậm nhất vào tháng 11/2017.  

Đồng thời, bà Ánh đề nghị UBND quận Ninh Kiều rà soát điều chỉnh bổ sung đề cương nhiệm vụ quy hoạch. Ngoài ra, việc thẩm định phê duyệt quy hoạch phải đảm bảo là khu đô thị đầy đủ các thiết chế văn hóa dịch vụ xã hội đô thị, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ưu tiên phục vụ người dân bị ảnh hưởng tái định cư tại chỗ tại An Bình, của Dự án 3, các dự án trên phạm vi quận Ninh Kiều và thu hút dân cư nơi khác theo chỉ tiêu dân số phù hợp với quy định pháp luật.

Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018). Cụ thể, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, các Sở, Ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.

TP Cần Thơ triển khai Đề án “Thực hiện chế định Thừa phát lại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025”

UBND thành phố vừa có kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025”. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; đồng thời, giúp người dân hiểu biết và tiếp cận các dịch vụ về Thừa phát lại.

Theo đó, giai đoạn 2017 - 2018, TP Cần Thơ quán triệt chủ trương, mục đích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại; thành lập và đăng ký hoạt động cho các Văn phòng Thừa phát lại; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về Thừa phát lại.

Giai đoạn 2019 - 2025, tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố; hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ Thừa phát lại…

Điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được áp dụng trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2017.

Theo đó, điều kiện tách thửa gồm: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; đất không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được quy định.


Kim Xuyến


Các tin khác:
Chỉ đạo, hiều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 10 đến ngày 14/9/2018  (19/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh  (13/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Cần Thơ từ ngày 27/8 đến 31/8/2018  (10/09/2018)
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  (04/09/2018)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 13 đến ngày 17/8/2018  (23/08/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

e7dc4d28-29e5-43c7-aad8-7c72c7e6a1eb

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: