Chiến lược phát triển


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ngày đăng: 28/02/2012

Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(02/02/2016)

Ngày 20/1/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 145/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa
(06/02/2015)

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
(18/07/2014)

Ngày 16/7/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
(16/06/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2014-2020
(16/06/2014)

UBND thành phố vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
(18/02/2014)

Ngày 13 tháng 2 năm 2014, Thủ Tướng Chính phủ có Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030
(25/11/2013)

Ngày 20 tháng 10 năm 2013, UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định số 3674/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học
(07/08/2013)

Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá
(29/01/2013)

Theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi) từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020.

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(23/01/2013)

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Các tin khác:
Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  (02/02/2016)
Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa  (06/02/2015)
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035  (18/07/2014)
Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035  (16/06/2014)
Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2014-2020  (16/06/2014)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  

1d26dc70-c3c6-4d5e-af51-43318bfdc0ac

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: