Chính sách hỗ trợ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chế độ hỗ trợ cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
Ngày đăng: 18/09/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2017.
Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao; lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí chi trả chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu theo quy định tại Luật Báo chí và các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải thẩm định nội dung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư nêu rõ, đối tượng được hỗ trợ thù lao gồm: Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu của Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; cộng tác viên là người được Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập.

Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể tại địa phương cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã  (19/03/2019)
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%  (12/03/2019)
Ngân sách nhà nước hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện  (21/02/2019)
Mở rộng thí điểm trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện  (19/12/2018)
Hướng dẫn chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  (18/12/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

df34c094-372e-4afa-a94a-304da35396b2

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN