Giáo dục và Đào tạo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đổi mới học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày đăng: 27/12/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc ban hành chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Đối với giáo dục phổ thông, hoàn thành việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2 vào năm 2020; đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12).

Đến năm 2025, 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo. 100% các ngành đào tạo chuyên ngoại ngữ triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; 80% các ngành khác triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ...


Phương Thảo


Các tin khác:
Bình Thủy: Vận động hơn 4 tỉ đồng Quỹ khuyến học, khuyến tài  (11/01/2019)
Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới  (10/01/2019)
Xây dựng chiến lược phát triển trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố  (07/01/2019)
Chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được công bố  (28/12/2018)
Khánh thành Trung tâm Đổi mới và Hợp tác Pháp ngữ Trường Đại học Cần Thơ  (17/12/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

050bb24a-1703-47d5-9054-d97c3e9454f7

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN