CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NÔNG THÔN MỚI

Phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Mới đây, UBMTTQVN thành phố giám sát kết quả phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh) và phường Thường Thạnh (quận Cái Răng). Qua giám sát cho thấy công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương có sự chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng cao… Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, việc phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục…

GIÁ, PHÍ - LỆ PHÍ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN