Thông tin hoạt động của Quận - Huyện Phường Trà Nóc: Sẵn sàng đón nhận danh hiệu phường “Văn minh đô thị” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Phuong+Tra+Noc+san+sang+don+nhan+danh+hieu+phuong+van+minh+do+thi Để chuẩn bị đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” vào cuối tháng này, phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) vừa ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính của phường.
Để chuẩn bị đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” vào cuối tháng này, phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) vừa ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính của phường.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cờ Đỏ: Giải quyết việc làm cho hơn 4.600 lao động http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Co+Do+giai+quyet+viec+lam Năm 2017, huyện Cờ Đỏ đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc người có công và chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
Năm 2017, huyện Cờ Đỏ đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc người có công và chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bình Thủy: Phấn đấu 8/8 phường được trang bị và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Binh+Thuy+phan+dau+trang+bi+su+dung+he+thong+hoi+nghi+truyen+hinh UBND quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018.
UBND quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phường An Lạc: Đón nhận danh hiệu Phường văn minh đô thị http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Phuong+An+lac+don+nhan+danh+hieu+phuong+vmdt UBND phường An Lạc, quận Ninh Kiều vừa đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đây là đơn vị thứ ba của quận Ninh Kiều đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2016 - 2017.
UBND phường An Lạc, quận Ninh Kiều vừa đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đây là đơn vị thứ ba của quận Ninh Kiều đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2016 - 2017.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Trên 600 em học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Thủy được tuyên truyền về phòng, chống ma túy http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/600+hoc+sinh+duoc+tuyen+truyen+phong+chong+ma+tuy Ngày 15/1/2018, Công an quận Bình Thủy phối hợp với Trường Trung học cơ sở Bình Thủy tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho trên 600 em học sinh của trường.
Ngày 15/1/2018, Công an quận Bình Thủy phối hợp với Trường Trung học cơ sở Bình Thủy tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho trên 600 em học sinh của trường.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phong Điền: Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử năm 2017 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Tong+ket+Cong+huyen+Phong+Dien Huyện Phong Điền vừa tổ chức Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử của huyện năm 2017 và bàn giao Cổng thông tin điện tử về Văn Phòng HĐND - UBND huyện.
Huyện Phong Điền vừa tổ chức Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử của huyện năm 2017 và bàn giao Cổng thông tin điện tử về Văn Phòng HĐND - UBND huyện.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phong Điền: Phát huy mô hình Cấp phát móc khóa tố giác tội phạm http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Phong+Dien+phat+huy+mo+hinh+cap+phat+moc+khoa Công an huyện Phong Điền vừa tổ chức cấp phát trên 2.000 móc khóa tố giác tội phạm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Công an huyện Phong Điền vừa tổ chức cấp phát trên 2.000 móc khóa tố giác tội phạm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Ninh Kiều: Ưu tiên sử dụng hàng Việt trong mua sắm công http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Ninh+Kieu+uu+tien+hang+viet+trong+mua+sam+cong Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn quận Ninh Kiều thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc vận động một cách hiệu quả, đồng thời, đề cao gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt khi mua sắm tài sản công và mua sắm cá nhân gia đình.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn quận Ninh Kiều thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc vận động một cách hiệu quả, đồng thời, đề cao gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt khi mua sắm tài sản công và mua sắm cá nhân gia đình.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bình Thủy: Xúc tiến quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Binh+thuy+xuc+tien+quang+ba+du+lich Hiện tại, trên địa bàn quận Bình Thủy có 33 điểm tham quan du lịch, trong đó, có 8 di tích lịch sử văn hóa và 25 nhà vườn du lịch sinh thái. Trong năm 2018, quận sẽ tập trung triển khai thực hiện các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng nhằm từng bước hướng đến xây dựng thương hiệu cho du lịch quận nhà.
Hiện tại, trên địa bàn quận Bình Thủy có 33 điểm tham quan du lịch, trong đó, có 8 di tích lịch sử văn hóa và 25 nhà vườn du lịch sinh thái. Trong năm 2018, quận sẽ tập trung triển khai thực hiện các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng nhằm từng bước hướng đến xây dựng thương hiệu cho du lịch quận nhà.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thới Lai: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Thoi+Lai+Tong+ket+cong+tac+to+chuc+xay+dung+Dang Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát Đảng của Huyện ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát Đảng của Huyện ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Quận Cái Răng tổ chức Lễ ra quân năm ATGT 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Quan+Cai+Rang+to+chuc+Le+ra+quan+nam+ATGT+2018 Sáng ngày 6/1, Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Cái Răng tổ chức Lễ ra quân năm ATGT 2018 tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tham dự.
Sáng ngày 6/1, Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Cái Răng tổ chức Lễ ra quân năm ATGT 2018 tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tham dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Thới Lai http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Dai+bieu+HDND+thanh+pho+Can+Tho+tiep+xuc+cu+tri+huyen+Thoi+Lai Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ và huyện Thới Lai vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ và huyện Thới Lai vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ: Phát triển mô hình sản xuất hoa chậu quanh năm http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Lang+hoa+pho+tho+ba+bo Ngày 28/12, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất hoa chậu quanh năm tại Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, quận Bình Thủy.
Ngày 28/12, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất hoa chậu quanh năm tại Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, quận Bình Thủy.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bình Thủy: Triển khai phương án ứng phó bão số 16 (Tembin) http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Binh+Thuy+trien+khai+phong+chong+bao+16 Sáng ngày 25/12, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão quận Bình Thủy tổ chức họp triển khai phương án ứng phó bão số 16. Đồng chí Trần Thanh Cần, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Nam, TUV, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đến dự.
Sáng ngày 25/12, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão quận Bình Thủy tổ chức họp triển khai phương án ứng phó bão số 16. Đồng chí Trần Thanh Cần, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Nam, TUV, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đến dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Phong Điền: 100% đơn vị đạt chuẩn xã, thị trấn phù hợp trẻ em http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Phong+Dien+tt+phu+hop+tre+em Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, năm 2017, huyện Phong Điền đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, năm 2017, huyện Phong Điền đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thới Lai: Tập huấn kiến thức về nông thôn mới http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Thoi+lai+tap+huan+kien+thuc+nong+thon+moi Ngày 19/12, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Thới Lai tổ chức lớp tập huấn kiến thức về nông thôn mới cho hơn 40 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.
Ngày 19/12, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Thới Lai tổ chức lớp tập huấn kiến thức về nông thôn mới cho hơn 40 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cờ Đỏ: Đối thoại với nông dân về chính sách BHXH, BHYT http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Co+Do+doi+thoai+voi+nong+dan Ngày 19/12, tại huyện Cờ Đỏ, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với gần 300 cán bộ, hội viên nông dân của 3 huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh.
Ngày 19/12, tại huyện Cờ Đỏ, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với gần 300 cán bộ, hội viên nông dân của 3 huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Bình Thủy: Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Binh+Thuy+giao+chi+tieu+kinh+te+xa+hoi+2018 UBND quận Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
UBND quận Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thốt Nốt: Hoàn thành 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Thot+not+hoan+thanh+15+chi+tieu Ngày 18/12/2017, Quận ủy Thốt Nốt tổ chức Hội nghị BCH Quận ủy mở rộng Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nghị quyết 2018. Bà Vũ Thị Cánh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt cùng dự.
Ngày 18/12/2017, Quận ủy Thốt Nốt tổ chức Hội nghị BCH Quận ủy mở rộng Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nghị quyết 2018. Bà Vũ Thị Cánh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt cùng dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Thới Lai: Thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết 2017 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+Quan+-+Huyen/Thoi+lai+thuc+hien+dat+va+vuot+14+chi+tieu Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018.
Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7