Thông tin hoạt động của Sở ngành Hội thảo Tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+thao+Tong+ket+Du+an+Dao+tao+nang+cao+nang+luc+va+nghien+cuu+hoan+thien+quy+trinh+thu+hoi+dat+boi+thuong+ho+tro+tai+dinh+cu+tai+thanh+pho+Can+Tho Ngày 10/7/2018, Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ”. Hội thảo nhằm công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu, lắng nghe những góp ý, đánh giá của chuyên gia về sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao áp dụng sản phẩm vào thực tế.
Ngày 10/7/2018, Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ”. Hội thảo nhằm công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu, lắng nghe những góp ý, đánh giá của chuyên gia về sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao áp dụng sản phẩm vào thực tế.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
TP Cần Thơ triển khai Luật tiếp cận thông tin http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/TP+Can+Tho+trien+khai+Luat+tiep+can+thong+tin Ngày 5/7, Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tiếp cận thông tin cho các đối tượng là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các quận huyện, xã, phường, thị trấn và các cán bộ có nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp thông tin được cơ quan, đơn vị phân công. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.
Ngày 5/7, Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tiếp cận thông tin cho các đối tượng là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các quận huyện, xã, phường, thị trấn và các cán bộ có nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp thông tin được cơ quan, đơn vị phân công. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Le+be+mac+va+trao+giai+Chung+ket+Hoi+thi+Can+bo+Thu+vien+gioi+nam+2018 Chiều ngày 6/7/2018, Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa TP. Cần Thơ. Hội thi là sân chơi bổ ích, nơi thể hiện lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo và cũng là cơ hội để những người làm công tác thư viện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hành trình đưa sách tới người đọc.
Chiều ngày 6/7/2018, Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa TP. Cần Thơ. Hội thi là sân chơi bổ ích, nơi thể hiện lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo và cũng là cơ hội để những người làm công tác thư viện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hành trình đưa sách tới người đọc.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Dien+dan+tre+em+cap+thanh+pho+nam+2018 Ngày 29/6/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2018 với Chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.
Ngày 29/6/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2018 với Chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội thảo “Hợp tác đào tạo nghề và tuyển dụng với doanh nghiệp năm 2018” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+thao+Hop+tac+dao+tao+nghe+va+tuyen+dung+voi+doanh+nghiep+nam+2018 Sáng ngày 28/6, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phối hợp cùng Sở Công thương và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Hợp tác đào tạo nghề và tuyển dụng với doanh nghiệp năm 2018”. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố cùng đại diện Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đến dự.
Sáng ngày 28/6, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phối hợp cùng Sở Công thương và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Hợp tác đào tạo nghề và tuyển dụng với doanh nghiệp năm 2018”. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố cùng đại diện Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đến dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Ngành VHTT&DL sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Nganh+VHTTDL+so+ket+cong+tac+van+hoa+the+thao+du+lich+va+phong+trao+toan+dan+doan+ket+xay+dung+doi+song+van+hoa+6+thang+dau+nam+2018 Sáng ngày 27/6, tại Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đánh giá công tác văn hóa, thể thao, du lịch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Sáng ngày 27/6, tại Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đánh giá công tác văn hóa, thể thao, du lịch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành nội vụ năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+nghi+trien+khai+thuc+hien+chien+luoc+va+quy+hoach+nganh+noi+vu+nam+2018 Sáng ngày 5/6, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành Nội vụ năm 2018. Tham dự có 160 đại biểu là lãnh đạo các Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, các cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm công tác nội vụ trong cơ quan, đơn vị tại 19 tỉnh, thành khu vực miền Nam.
Sáng ngày 5/6, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành Nội vụ năm 2018. Tham dự có 160 đại biểu là lãnh đạo các Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, các cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm công tác nội vụ trong cơ quan, đơn vị tại 19 tỉnh, thành khu vực miền Nam.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Đoàn liên ngành Trung ương kiểm tra an toàn thực phẩm tại thành phố Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Doan+lien+nganh+Trung+uong Trong hai ngày (15 -16/5), Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương, do ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 tại địa phương.
Trong hai ngày (15 -16/5), Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương, do ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 tại địa phương.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội thảo xây dựng đường sách TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+thao+xay+dung+duong+sach+TP+Can+Tho Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo xây dựng đường sách TP Cần Thơ.
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo xây dựng đường sách TP Cần Thơ.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hiep+hoi+Bat+dong+san+TPCT Ngày 3/5/2018, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
Ngày 3/5/2018, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ đứng vị trí thứ hai trên cả nước về quản lý an toàn thực phẩm http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+dung+vi+tri+thu+hai+ve+ql+attp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả xếp hạng các địa phương triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2017.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả xếp hạng các địa phương triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2017.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+nghi+truc+tuyen+toan+quoc Sáng 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
Sáng 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần III năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+nghi+san+phu+khoa+Can+Tho+lan+III Ngày 19/4/2018, Bệnh viện phụ sản Cần Thơ phối hợp với Hội phụ sản TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần III năm 2018. Hội nghị thu hút hơn 700 đại biểu tham dự.
Ngày 19/4/2018, Bệnh viện phụ sản Cần Thơ phối hợp với Hội phụ sản TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần III năm 2018. Hội nghị thu hút hơn 700 đại biểu tham dự.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Khai mạc triển lãm ảnh “Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ” và trưng bày chuyên đề “Cần Thơ xưa và nay qua nhiếp ảnh” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Khai+mac+trien+lam+anh+Ky+niem+64+nam+ngay+chien+thang+Dien+Bien+Phu+va+trung+bay+chuyen+de+Can+Tho+xua+va+nay+qua+nhiep+anh Sáng 17/4/2018, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ” và trưng bày chuyên đề “Cần Thơ xưa và nay qua nhiếp ảnh”.
Sáng 17/4/2018, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ” và trưng bày chuyên đề “Cần Thơ xưa và nay qua nhiếp ảnh”.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Cần Thơ: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Can+Tho+to+chuc+tap+huan+nghiep+vu+kiem+soat+thu+tuc+hanh+chinh+2018 Sáng 13/4, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho gần 100 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Sáng 13/4, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho gần 100 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012-2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+ket+05+nam+thuc+hien+de+an+xd+xh+hoc+tap Chiều 10/4, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến với 9 quận, huyện, sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012-2020.
Chiều 10/4, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến với 9 quận, huyện, sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012-2020.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Sơ kết công tác BHXH: Quý I/2018 tỷ lệ độ bao phủ BHYT của TP Cần Thơ đạt 78,8% http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/So+ket+cong+tac+BHXH+Quy+I+2018+ty+le+do+bao+phu+BHYT+cua+TP+Can+Tho+dat+78+8 Sáng ngày 10/4, tại UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn sơ kết công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT của quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Sáng ngày 10/4, tại UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn sơ kết công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT của quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Trien+khai+xay+dung+co+so+du+lieu+quoc+gia+ve+dan+cu+tren+dia+ban+TP+Can+Tho Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo.
Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I năm 2018 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Hoi+nghi+truc+tuyen+toan+quoc+so+ket+cong+tac+bao+dam+trat+tu Sáng 30/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.
Sáng 30/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng lưới Mobifone http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/ThongTinHoatDong/Thong+tin+hoat+dong+cua+So+nganh/Quy+hoach+ha+tang+ky+thuat+vien+thong+thu+dong+mang+luoi+Mobifone Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Mobifone trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Mobifone trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.
]]>
Tue, 15 May 2012 03:26:25 GMT+7