Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Khai thác Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng: 18/09/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn).

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức đã được phân quyền khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ hiệu quả trong xử lý công việc. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đầu tư nâng cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản .v.v...); bảo quản, sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng đã được cấp.


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đẩy mạnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  (27/10/2020)
Thực hiện phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ  (27/10/2020)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng  (27/10/2020)
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020  (26/10/2020)
Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  (26/10/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

4a1e5124-5c51-47d3-8a4d-51601d181c6d

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: