Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 12/05/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Thủ trưởng đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng tại đơn vị, địa phương mình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1537-CV/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “V tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025", đặc biệt là nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Thủ trưởng cơ quan có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trung ương và thành phố, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là đối với các đại hội được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025  (13/08/2020)
Tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (13/08/2020)
Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế  (13/08/2020)
Thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cần Thơ  (13/08/2020)
Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng  (12/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

0845fc67-3ae0-4396-a4a3-63b2c54a6999

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: