Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương
Ngày đăng: 29/06/2020

Ngày 26/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3430/BTNMT-TCQLĐĐ về việc tổ chức thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố với trách nhiệm cơ quan chủ quản dự án tại địa phương khẩn trương phê duyệt Kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của địa phương; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện Dự án.

Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Ngân hàng Thế giới và các quy định của pháp luật về đầu tư cho tất cả các gói thầu dịch vụ kỹ thuật về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước 31/8/2020.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, sau khi hoàn thành phải đưa ngay vào vận hành khai thác để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai; cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai cho người dân, doanh nghiệp; sẵn sàng tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với vai trò chủ đầu tư tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo lập Thiết kế kỹ thuật dự toán các gói dịch vụ kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, tài liệu làm cơ sở dữ liệu phải phản ánh đúng hiện trạng tại thời điểm sử dụng, tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành, tránh trùng lắp đầu tư với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã và đang triển khai tại địa phương, các loại tài liệu phải đảm bảo chính xác phù hợp với hiện trạng đang sử dụng để tránh chồng chéo, lãng phí.

Mặt khác, tổ chức rà soát, đánh giá, đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, tính chính xác của thông tin, tài liệu, dữ liệu đầu vào, tuân thủ đúng quy trình thu thập, phân loại, lựa chọn loại tài liệu, dữ liệu có thời điểm lập mới nhất, có đầy đủ thông tin nhất, có giá trị pháp lý cao nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, không vì khối lượng mà sử dụng các tài liệu không phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các địa phương. Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu, dữ liệu đầu vào để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng các quy định kỹ thuật.

Công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, hồ sơ mời thầu đảm bảo cho phép nhiều nhà thầu tham gia, công khai thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn thầu có năng lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng của cơ sở dữ liệu đất đai. Công tác đấu thầu cần tuân thủ các nguyên tắc của Ngân hàng Thế  giới, Pháp luật về đấu  thầu, Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Đẩy nhanh công tác mua sắm đấu thầu đối với các huyện đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng cam kết với Ngân hàng thế giới.

Cùng đó, tập trung chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra, thẩm  định, nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tổ chức thực hiện thường xuyên và có hệ thống trên cơ sở kế hoạch đã được lập theo tiến độ thi công. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị giám sát, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định của pháp luật đấu thầu, đảm bảo đơn vị tư vấn có chức năng và đủ năng lực để thực hiện.

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện, đảm bảo Dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán và mục tiêu đề ra thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Đối với các tỉnh không tiếp tục tham gia Dự án đề nghị UBND tỉnh, thành phố khẩn trương có văn bản chính thức gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Thùy Trang


Các tin khác:
Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19  (26/11/2020)
Nghiêm cấm lợi dụng tổ chức dâng sao giải hạn để trục lợi  (23/11/2020)
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị  (12/11/2020)
Xử lý nghiêm ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn  (09/11/2020)
Thực hiện giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2021  (05/11/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

9e7b1ed2-ac81-464d-8dcc-73d6ce867daa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: