Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp
Ngày đăng: 01/07/2019

Ngày 28/6/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp. Tham dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố;… Hội nghị được trực tuyến đến 101 điểm cầu các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị trong thành phố.
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy quán triệt những nội dung quan trọng của Dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng;...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW). Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

Theo đó, trên cở quán triệt các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, kế hoạch Thành ủy, yêu cầu tổ chức Đảng các cấp, các ngành xác định rõ đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao nổ lực lớn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của thành phố phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ; coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW đảm bảo đúng quy định, khả thi, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương đơn vị. Cần chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú ý Văn kiện đại hội phải đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025; Văn kiện đại hội phải phát huy trí tuệ tập thể thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố. Về nhân sự, cấp ủy đảng phải thực hiện chặt chẽ, công khai, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định; bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, yêu cầu cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số theo quy định và phải gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nắm chặt tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch về chống phá đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, xử lý những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy vào cấp ủy; xử lý nghiêm những đối tượng tố cáo sai sự thật, nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng trước khi đại hội. Quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với việc thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII), Chỉ thị số 35-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố.


Cầm Thi Giang


Các tin khác:
Trên 85.000 người đã được hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19  (12/08/2020)
Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (07/08/2020)
Chống COVID-19: Để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương, giám đốc bệnh viện,... chịu trách nhiệm  (07/08/2020)
Triển lãm ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển”  (05/08/2020)
8 bệnh nhân tử vong là bất khả kháng, COVID-19 chỉ như "giọt nước tràn ly"  (05/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

4254c0ca-dd28-4942-b328-a1488d59d349

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: