Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày đăng: 11/06/2020

Ngày 4/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu nhằm phấn đấu cả nước có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và còn dưới 600 xã đạt dưới 10 tiêu chí; phấn đấu có thêm ít nhất 15 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới so với năm 2019; đồng thời, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) và phấn đấu có 2.400 sản phẩm được chuẩn hóa theo Chương trình OCOP.

Theo đó, Chương trình đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu các tỉnh phải có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các Chương trình, Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù trong năm 2020 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nhất là thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020; lồng ghép nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trong các cuộc thảo luận và đưa vào trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai 11 nội dung thành phần của Chương trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững…

File kèm

 


Phương Thảo


Các tin khác:
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân  (09/09/2020)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2020  (08/09/2020)
Thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19  (08/09/2020)
Từ 00 giờ 00 phút ngày 7/9/2020: Khôi phục 100% tần suất hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng  (07/09/2020)
Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030  (07/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

b0495de7-6419-41f8-8f89-4bb33504b445

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: