Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 10/06/2020

Ngày 9/6/2020, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sử - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đến dự Đại hội.
Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và các biểu hiện tiêu cực.

Đảng ủy Văn phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương và chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ; việc quản lý, điều động bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cơ quan.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như khâu tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng; nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo, đề cao tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, chân thành; cảm thông và chia sẻ, thống nhất xây dựng nội bộ đoàn kết...

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng UBND thành phố thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan trong xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần; chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành; công tác phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân nhân thành phố từng bước đi vào nề nếp; giữ mối quan hệ tốt với Sở, ngành, quận, huyện trong việc phối hợp tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội; tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân hàng tuần, đối thoại doanh nghiệp hàng tháng và giải quyết đơn thư, khiếu nại đúng thẩm quyền quy định; tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách có hiệu quả; đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, sử dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của văn phòng…

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và cán bộ đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành… Cụ thể, phấn đấu hằng năm Đảng bộ Văn phòng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên và trên 95% quần chúng tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đảng viên và chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, phấn đấu có 100% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 15% đảng viên được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sử - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ yêu cầu Bí thư đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025 phải thể hiện vai trò trung tâm, đoàn kết, nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết đại hội và triển khai quán triệt sâu rộng tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn đảng bộ về mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đảng viên phải tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đội ngũ đảng viên nhất là việc làm theo; coi trọng công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời, đảng ủy cần đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của các tập thể, gắn chặt lãnh đạo toàn diện, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, và điều hành, trong đó phát huy vị trí, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu gắn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tất cả các công việc; phát huy cao độ tính gương mẫu của cán bộ và đảng viên trong công việc cũng như trong cuộc sống…

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Gia - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố khóa XIII tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.


Phạm Nga - Kim Xuyến


Các tin khác:
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT  (07/08/2020)
Thực hiện triệt để các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh  (07/08/2020)
Tuyên truyền hiệu quả các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  (05/08/2020)
Chủ động, gương mẫu thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  (05/08/2020)
Tổ chức vận chuyển hành khách, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT  (03/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

09867ebe-3838-4451-a970-0da90d132901

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: