Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại TP Cần Thơ
Ngày đăng: 17/03/2023

Lượt xem:


Sáng ngày 16/3, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại TP Cần Thơ.
Tổ công tác Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc tại TP Cần Thơ

Tiếp Tổ công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có Giám đốc Sở Nội vụ Châu Việt Tha cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an thành phố và đại diện lãnh đạo các quận được kiểm tra.

 Theo báo cáo, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương là 1.865 thủ tục (cấp thành phố: 1.459; cấp huyện: 267; cấp xã: 139). Tổng số TTHC có yêu cầu thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin nơi cư trú là 106 TTHC, trong đó cấp thành phố 75 thủ tục, cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 11 thủ tục.

Trong năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo. Trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ là 766.840 (trực tuyến: 83.178; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 683.662); số từ kỳ trước chuyển qua là 15.653. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 760.026 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 429.805 hồ sơ, đúng hạn 328.921 hồ sơ, quá hạn 1.300 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 22.467; trong đó, trong hạn 22.353 hồ sơ, quá hạn 114 hồ sơ.

Về việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của căn cước công dân gắn chip; các dịch vụ công trực tuyến được triển khai thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác số hóa hồ sơ để chia sẻ dữ liệu.

Tại buổi làm việc, TP Cần Thơ kiến nghị các Bộ, ngành sớm ban hành quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; Văn phòng Chính phủ sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đề xuất tăng cường triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là đối với các Hệ thống thông tin liên quan đến giải quyết TTHC…

Tổ công tác đi kiểm tra thực tế tại một số phường

Tổ công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TP Cần Thơ trong giải quyết TTHC thời gian qua. Đồng thời đề nghị TP Cần Thơ trong thời gian tới cần rà soát chỉ đạo các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn, đôn đốc, bám sát thực tiễn, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC. Trong đó chú ý khi giải quyết TTHC cho người dân thì không được phép yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu; rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Theo đó, khi người dân đã nộp hồ sơ trực tuyến thì không được yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy. Đối với những kiến nghị, đề xuất của TP Cần Thơ, Tổ công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.


Thái Sơn


d30e7047-5607-48a9-8a17-0b5013a1e4a6

Tiêu đề bài viết: Tổ công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại TP Cần Thơ . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang