Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng: 07/08/2020

UBND thành phố vừa có văn bản về việc triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai sinh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên Cổng Dịch vụ công của thành phố; đồng thời, tích hợp thông tin đã được công dân đăng ký trên Cổng Dịch vụ công vào Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố theo đúng các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp, pháp luật về hộ tịch và các quy định của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

Công văn này cũng yêu cầu 2 đơn vị nêu trên phối hợp thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp giữa Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố với Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho Sở Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và thực hiện kết nối.

Tích hợp dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giữa Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối, đồng bộ thông tin các thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai sinh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giữa Cổng Dịch vụ công của thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đáp ứng các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 

 

 


Phương Thảo


Các tin khác:
Hỗ trợ phần đất lấp rạch, kênh thủy lợi tại dự án Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây  (28/09/2020)
Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp  (28/09/2020)
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị liên quan đến công tác tư pháp  (28/09/2020)
Triển khai quy định về nuôi chim yến trên địa bàn Cần Thơ  (28/09/2020)
Vận hành phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ  (25/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

82ad62db-e305-4ec8-aa97-514269b70b32

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: