Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Bình Thủy: Đạt nhiều kết quả tích cực trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Ngày đăng: 30/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18,19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đến nay đã đạt kết quả tích cực.

Theo phòng Nội vụ quận, đến nay các cơ quan, đơn vị quận đã giải quyết cho 15 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định; cắt giảm 7 biên chế hành chính, 17 biên chế sự nghiệp công lập, đưa 5 viên chức của các cơ quan, đơn vị quận về phường bố trí công tác.

Cùng với việc tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; sáp nhập Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế quận; thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Đài truyền thanh quận trên cơ sở sáp nhập Trung tâm văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh và Thư viện quận; thành lập Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận trên cơ sở hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án quận; giải thể Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận; sáp nhập các điểm trường tiểu học trên địa bàn gồm: Long Hòa 3 vào Long Hòa 1; Thới An Đông 3 vào Thới An Đông 2; Trà Nóc 3 vào Trà Nóc 2; cắt giảm 68 người hoạt động không chuyên trách cấp phường theo Nghị quyết số 05NQ/2018/HĐND thành phố. Cùng với đó, quận cũng đã tinh giản và cắt giảm 13 biên chế trong cơ quan khối Đảng – đoàn thể quận.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ triển khai thực hiện Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN quận; thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND ở 3 phường Long Tuyền, An Thới, Trà Nóc. Thực hiện bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền; tiếp tục xây dựng đề án sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Cần Thơ.


Huy Bình


Các tin khác:
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Thới Lai theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn  (30/06/2020)
Tập trung nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020  (26/06/2020)
Bình Thủy: Trong 5 năm thành lập mới 21 hợp tác xã và tổ hợp tác  (24/06/2020)
Chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai thành công  (17/06/2020)
Bình Thủy: Triển khai quyết định công tác cán bộ  (11/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

dee6c592-1651-4a40-b700-53160a875ff1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: