Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Huyện ủy Phong Điền kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên năm 2019
Ngày đăng: 22/07/2019

Ngày 22/7, Huyện ủy Phong Điền tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên năm 2019. Đối tượng kiểm tra là cán bộ chủ chốt của huyện.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề như: Điều lệ Đảng và các quy định thực hiện Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; nội dung các Nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Việc kiểm tra được thực hiện theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các đối tượng là đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đảng viên đảng bộ các xã, thị trấn, đảng viên các chi bộ ấp, sẽ kiểm tra trong thời gian tiếp theo và kết thúc vào ngày 26/7/2019.

Qua kiểm tra, nhằm giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, làm theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Mỹ Ái - Nhựt Tân


Các tin khác:
“Tăng tốc” vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế  (24/08/2020)
Phong Điền: Chuẩn bị tổ chức các hoạt động “Tết Quân-Dân” 2021  (21/08/2020)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  (21/08/2020)
Thiết thực trợ giúp hộ nghèo  (20/08/2020)
Cờ Đỏ nâng cao chất lượng cải cách hành chính  (20/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

89d4d407-602a-40ea-a6fa-43b4310a31d6

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: