Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử
Ngày đăng: 12/05/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Công văn số 1718/BTTTT-THH về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 12/02/2020.

Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức 3, 4 của tất cả các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng; tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Khẩn trương hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tuân thủ Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;...

Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ thống thông tin nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hướng lấy người dùng làm trung tâm.

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, theo đó, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng dẫn tại Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2020 của Bộ TT&TT về ban hành Hướng dẫn việc sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0).

Khẩn trương rà soát, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc đến cấp 4 của các Bộ, tỉnh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT) gửi về Bộ TT&TT để tổng hợp, phục vụ việc gửi nhận, văn bản ở cả 4 cấp chính quyền.

Về việc triển khai hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, khẩn trương chuẩn hóa chế độ báo cáo, thực hiện việc số hóa báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành, địa phương và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Văn bản số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ. Các Bộ, cơ quan, địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm khẩn trương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Về việc triển khai, sử dụng các nền tảng dùng chung bảo đảm phát triển Chính phủ điện tử được đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, khẩn trương hoàn thành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phiên bản 2.0 bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam ban hành tại Văn bản số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, về hạ tầng mạng, về trung tâm dữ liệu...

Khẩn trương triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/cấp tỉnh (LGSP) nhằm tạo lập nền tảng phục vụ việc phát triển ứng dụng dịch vụ Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử được hiệu quả, thống nhất trên nền tảng dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của Bộ, tỉnh và là đầu mối để kết nối đến các hệ thống thông tin bên ngoài... Khẩn trương kết nối LGSP của Bộ, tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ TT&TT quản lý để khai thác các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.


An Chi


Các tin khác:
Triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia  (09/07/2020)
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  (09/07/2020)
Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng  (09/07/2020)
Tăng cường công tác chống bệnh bạch hầu  (08/07/2020)
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong điều kiện nắng, nóng kéo dài  (07/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

b925edd7-9d48-47c8-8844-fea8ab8f9d12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: