Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng: 01/10/2020

Lượt xem: 1


Ngày 1/10/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ủy thác giai đoạn 2015-2020 tại các điểm cầu trực tuyến thuộc 62 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu trực tuyến TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển đến dự.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện NHCSXH cho biết, phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, cùng với việc hình thành mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đến các thôn, ấp, bản, làng trên toàn quốc đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, gắn kết 04 nhà (Ngân hàng,Chính quyền, Tổ chức chính trị-xã hội và Tổ TK&VV) cùng chung tay giúp người nghèo, đối tượng chính sách biết sử dụng vốn vay, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để cụ thể hóa nội dung công việc ủy thác, NHCSXH và Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nội dung nhận ủy thác thực hiện gồm: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, vận động thành lập, quản lý hoạt động của các Tổ TK&VV; kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, Ban quản lý Tổ TK&VV và các tổ viên; đồng thời, phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện một số công việc liên quan đến quy trình cho vay, quản lý vốn vay, xử lý nợ, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng...

Trong giai đoạn 2015-2020, các chương trình tín dụng và khối lượng tín dụng NHCSXH thực hiện cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tăng. Đến 31/8/2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH); tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,8%. Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiếm 38,8%, Hội Nông dân Việt Nam chiếm 30,6%, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chiếm 16,7%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 13,9%. Tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác giai đoạn 2015-2020 đạt 334.061 tỷ đồng (chiếm 98,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH).

Việc thực hiện ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tín dụng: nợ quá hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội giảm dần từ 4,5% (370 tỷ đồng) khi nhận bàn giao xuống còn 0.28% năm 2014 và đến 31/8/2020 còn 0,25%. Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 94%, tăng 23% so với 31/12/2014. Các vụ việc chiếm dụng vốn được tập trung xử lý; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tín dụng được thiết lập.

Tham luận tại Hội nghị, tại điểm cầu TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển cho biết, đến 31/8/2020, tổng nguồn vốn đạt 2.793 tỷ đồng, tăng 1.479 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, riêng vốn ngân sách địa phương đạt 264,9 tỷ đồng, tăng 225,9 tỷ đồng (+564,7%) so với năm 2014. Tổng dư nợ ủy thác 15 chương trình tín dụng là 2.696 tỷ đồng, chiếm 99,87% tổng dư nợ, với 91.235 khách hàng còn dư nợ, tăng 1.416 tỷ đồng (+149,6%) so với năm 2014. Giai đoạn 2015-2020 đã giải ngân cho trên 167,2 ngàn lượt khách hàng vay vốn với số tiền là 3.995 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,71% (cuối năm 2014) xuống còn 0,15%. Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong 5 năm qua đã giúp cho 45,5 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giúp cho 8.525 học sinh, sinh viên có vốn để trang trải chi phí học tập; 19.656 lao động được tạo việc làm; 14 lao động được đi làm việc ở nước ngoài; 96.003 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới hoặc sửa chữa; xây dựng 339 nhà ở cho hộ nghèo và 215 khách hàng được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà để ở…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban dân vận trung ương khẳng định, trong giai đoạn 2015-2025, NHCSXH, các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt phương thức ủy thác cho vay cho hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị xã hội, phương thức này đã huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, và đối tượng chính sách khác với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh xã hội ổn định, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trong thời gian tới, ông đề nghị các bộ, ban ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, tập trung huy động, khơi tăng nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; thường xuyên báo cáo, tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan, các chương trình tín dụng để việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Ông cũng yêu cầu NHCSXH và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, trong đó quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách đảng, nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, động viên tinh thần người nghèo, các đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư phát triển vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương các cấp thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác trên địa bàn nhất là những vùng xa…

 


Phạm Nga – Phương Thảo


fb16382d-7789-4675-9199-f2c3f159b050

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready