Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ô Môn: Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Ngày đăng: 06/03/2020

Ông Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn vừa chủ trì hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nội dung trọng tâm hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021.

Theo đó, từ giữa tháng 3 đến 25/4/2020, Hiệu trưởng 19 trường tiểu học trên địa bàn quận đã thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 5 bước. Trong đó, giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn đầu sách cho mỗi môn và cuối cùng công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng tại đơn vị. Từng cán bộ quản lý, giáo viên được phân công dạy lớp 1 năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 nghiên cứu nội dung 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, trong đó có so sánh đối chiếu với bộ sách giáo khoa lớp 1 hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn Trần Minh Khiết yêu cầu ngành giáo dục, UBND phường, Đài truyền thanh tích cực truyền thông đến cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ hơn về mục tiêu đổi mới chương trình, sách giáo khoa; làm chủ kiến thức, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào đời sống và tự học suốt đời; có cá tính nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú... Trên cơ sở lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 được tổng hợp từ ngành giáo dục 9 quận huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn một bộ sách giáo khoa và tập huấn cho tất cả giáo viên lớp 1 sử dụng từ ngày 1/5/2020.


Văn Khoa - Quốc Trung


ac81c7d1-08ec-4df4-a233-02b0a3c12af1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready