Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Ngày đăng: 19/05/2023

Lượt xem:


Sáng ngày 18/5, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện sản phẩm OCOP trong 5 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Ngọc Hè phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Điều phối NTM đã phối hợp các quận, huyện hỗ trợ chủ thể làm hồ sơ OCOP được 60 sản phẩm với 28 chủ thể; trong đó có 44 sản phẩm mới và 16 sản phẩm tham gia đánh giá và xếp hạng lại. Cho đến nay TP Cần Thơ đã có 58 sản phẩm đạt 4 sao và 38 sản phẩm đạt 3 sao. Tuy các ngành, các cấp và các chủ thể đã nỗ lực trong việc thực hiện các sản phẩm OCOP nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế như nguồn kinh phí thực hiện Chương trình OCOP còn hạn chế, chủ yếu lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của các Sở ngành, sản phẩm chưa nhiều, chưa có sản phẩm 5 sao, công tác xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu chưa thật sự rộng rãi…

Hội nghị cũng báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong 5 tháng đầu năm 2023. Kết quả, bộ máy tổ chức hoạt động xây dựng NTM ở các cấp từ thành phố đến huyện, xã được kiện toàn và củng cố nên hoạt động xây dựng NTM ngày càng hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm và thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tập trung triển khai với những đổi mới về phương pháp, cách thức nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM.

Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các huyện có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, tập trung vào những vấn đề cấp thiết và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi; sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch tiến bộ trong cơ cấu, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện; thu nhập của người dân được nâng cao hàng năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, mạng lưới giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên..., nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục rà soát, củng cố, nâng chất 36 xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo đạt theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM giai đoạn 2021-2025; nâng chất các xã đã đạt chuẩn thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn trước giữ vững tiêu chí đạt; đảm bảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; công nhận 60 sản phẩm tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023; tiếp tục rà soát, củng cố, nâng chất 4 huyện đạt chuẩn NTM đảm bảo đạt theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xây dựng hoàn thành huyện Phong Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, UBND về xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các văn bản của cấp Trung ương thành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể của thành phố. Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phân công phải kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở địa phương về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí đã ban hành; củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố, tham mưu Thành ủy ban hành quy chế hoạt động, phân công lại Thành viên, các thành ủy viên chỉ đạo, hội đồng xét công nhận sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các địa phương nên đăng ký và có kế hoạch cụ thể về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao và các sản phẩm OCOP của năm 2023; đồng thời, đề nghị các huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát lại các tiêu chí theo quy định mới để các xã trước đây đã từng đạt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực hiện theo tiêu chí mới. Song song đó, thành lập thành lập Tổ tư vấn, kiện toàn hội đồng xét công nhận sản phẩm OCOP. Các Sở ngành, địa phương quan tâm chăm bồi, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cho chủ thể của 44 sản phẩm OCOP đã được đăng ký trong năm 2023; quyết tâm, dồn sức, tập trung kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương.


Kim Xuyến


3b3291c8-cb48-42fc-b482-1ddb260c52b5

Tiêu đề bài viết: Xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang