Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện “Năm dân vận khéo”
Ngày đăng: 07/05/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát huy tốt phong trào “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” 2020, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Nội dung thực hiện gồm: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo kịp thời đúng quy định; thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; Tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi chính đáng của nhân  dân.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực thi công vụ; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; vận động công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Mặt khác, quan tâm, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là các vấn đề mà đoàn viên, nhân dân quan tâm.

 


An Chi


Các tin khác:
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT  (07/08/2020)
Thực hiện triệt để các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh  (07/08/2020)
Tuyên truyền hiệu quả các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  (05/08/2020)
Chủ động, gương mẫu thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  (05/08/2020)
Tổ chức vận chuyển hành khách, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT  (03/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

9e784cfc-34c1-4252-bd3f-06cf31a81671

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: