Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin
Ngày đăng: 30/01/2021

Ngày 29/1/2021, Cục Thống kê TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố cho biết, trong năm 2020, Cục Thống kê thành phố đã thực hiện tốt công tác biên soạn các báo cáo nhanh số liệu và phân tích tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo đúng quy định của Tổng Cục Thống kê. Các báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội đã phục vụ kịp thời, đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu của ngành Thống kê và phục vụ tốt cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm cơ sở trong việc chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội và đánh giá các chính sách cũng như xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương.

Công tác biên soạn Niên giám thống kê bảo đảm thời gian quy định của Tổng Cục Thống kê. Nội dung Niên giám thống kê đã cung cấp được phần lớn thông tin chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng thông tin trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Cục thống kê thành phố cũng đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố rà soát, thống nhất số liệu chuẩn bị cho các kỳ họp hàng tháng, quý, năm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Bên cạnh đó, còn cung cấp số liệu để lãnh đạo địa phương làm cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu có liên quan đến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII (2015-2020) và lần thứ XIV (2020-2025).

Trong năm 2021, Cục Thống kê thành phố đề ra một số chỉ tiêu cần đạt được như: Đảm bảo chất lượng cao thông tin thống kê định kỳ và đột xuất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt nhu cầu của đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra; thực hiện tốt việc xử lý thông tin các cuộc điều tra định kỳ trong điều kiện thu thập thông tin đầu vào ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra online, nhập tin trực tuyến…;  thực hiện nghiêm các quy định quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch các khoản thu, chi, nhằm đảm bảo đúng quy định của nhà nước vừa tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao đời sống công chức, người lao động trong đơn vị.

Cũng theo ông Lê Ngọc Bảy, trong năm 2021, Cục Thống kê thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin, tổ chức tốt việc cập nhật, theo dõi, quản lý các đơn vị cơ sở theo hướng kịp thời, đầy đủ, khoa học nhằm từng bước nâng cao công tác thu thập thông tin cũng như chất lượng báo cáo thống kê trên các lĩnh vực; tập trung mọi nguồn lực của toàn ngành để tổ chức tốt Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021; tạo sự chủ động cho các chi cục triển khai các cuộc điều tra đảm bảo về thời gian, chủ động đổi mới phương pháp tập huấn, kiểm tra, thu nhập nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

 


Phạm Nga


29a7771a-7f5f-4f72-9fc4-c6618d6c85aa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready