Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày đăng: 13/03/2019

UBND thành phố vừa ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá, nghiệm thu kết quả và quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao địa phương quản lý, bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ; dự án sản xuất thử nghiệm; đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ.

Quy định nêu rõ, việc xác định đề xuất đặt hàng và phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp thành phố phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, có địa chỉ ứng dụng kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.

Đề tài khoa học phải có tính cấp thiết và có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ cần phải huy động nguồn lực khoa học và công nghệ của thành phố; đặc biệt, không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.

Bên cạnh đó, đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật phải đáp ứng một trong các yêu cầu: công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến tạo ra có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng; công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm; có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kết quả đảm bảo tạo ra luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác, sản phẩm khoa học và công nghệ đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với kết quả đã được tạo ra thông qua các công bố trong nước và quốc tế hoặc có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng; kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được đánh giá thông qua Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập. Việc đánh giá được tiến hành bằng phương thức chấm điểm theo các nhóm tiêu chí cụ thể. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


Phương Thảo


Các tin khác:
Xử lý nghiêm tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng  (24/05/2019)
Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý  (15/05/2019)
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa  (10/05/2019)
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 4 năm 2019  (09/05/2019)
Thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  (04/05/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

c696c62a-7896-4f19-91bf-106e5645b8a2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: