Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
Ngày đăng: 24/03/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Theo đó, các tỉnh chưa đạt chỉ tiêu thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thành lập mới các hợp tác xã ở các vùng, lĩnh vực số lượng còn ít hợp tác xã. Tăng thêm số lượng hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương thông qua việc lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương để vận động thành lập các hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung tư vấn, hướng dẫn và bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 461/QĐ-TTg, trong đó ưu tiên việc hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm, đào tạo bồi dưỡng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới (theo Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản), liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm (theo Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với doanh nghiệp).

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả thông qua các giải pháp như: Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng; kết nối liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm... Đối với các hợp tác xã yếu kém hoặc ngừng hoạt động cần có giải pháp để củng cố, khôi phục lại hoạt động cho hiệu quả. Đối với các hợp tác xã ngừng hoạt động không thể khôi phục lại hoạt động cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình khác, đồng thời trên địa bàn hoạt động cũ của hợp tác xã đã giải thể tiếp tục vận động để thành lập các hợp tác xã mới.

 


Nhật Hy


Các tin khác:
Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030  (03/06/2020)
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới  (03/06/2020)
Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở  (03/06/2020)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2020  (03/06/2020)
Khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề  (03/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

bf6883a3-b84d-4f52-b4d9-121595469f8e

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: