Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày đăng: 01/06/2023

Lượt xem:


Chiều 1/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, sở, ban ngành thành phố, các trường đại học, cao đẳng, dự hội nghị.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đến nay Ngành giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn được rà soát, sắp xếp ngày càng hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; hệ thống giáo dục và đào tạo từ mầm non đến đại học ngày càng được hoàn chỉnh; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được chuẩn hóa và hiện đại hóa. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, mở rộng trường lớp, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố là 548.411 tỷ đồng. Toàn ngành hiện có 14.480 viên chức, nhân viên; trong đó, có 899 cán bộ quản lý, 12.099 giáo viên. Tỷ lệ cán bộ quản lý đạt và vượt chuẩn là 100%; mầm non đạt và vượt chuẩn 85,88%; tiểu học đạt và vượt chuẩn 81,42%; trung học cơ sở đạt và vượt chuẩn 90,82%; trung học phổ thông đạt và vượt chuẩn 99,06%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt trên 97%; Cần Thơ cũng đạt được nhiều kết quả nổi trội, trong đó có 2 học sinh đạt giải quốc tế, 1 học sinh đạt giải khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Hiện nay, trên địa bàn có 5 trường Đại học và 2 phân hiệu; trong đó, Trường Đại học Cần Thơ đã khẳng định được vị trí, vai trò trung tâm, đứng đầu về đào tạo bậc đại học trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; hàng năm, số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 80%.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của Ngành Giáo dục và đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29 thời gian qua. Đồng thời, ông Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29, Kết luận số 51 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong công tác phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân vì đã có nhiều đóng góp hỗ trợ trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, tham mưu ban hành các nghị quyết, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó, tạo hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa; rà soát, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên, bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với các cấp học. Nâng cao vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí lồng ghép các dự án, xã hội hóa để có nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tăng cường đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập, bố trí quỹ đất để tạo điều kiện phát triển giáo dục ngoài công lập. Huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhằm tăng nguồn đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29. 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp hỗ trợ trong thực hiện Nghị quyết số 29.


Phương Thảo


06760767-a80f-4391-9b4c-da92c83f885a

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang