Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 22/03/2023

Lượt xem:


Chiều 22/3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đến dự và chủ trì hội nghị có: Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng tham dự hội nghị có các lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong thành phố.
Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, trao thưởng Truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và Nhân dân. Đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ phụ trách các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật nhận thức rõ tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và nhận diện rõ những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nói chung và trong văn học, nghệ thuật nói riêng.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc thù của địa phương; các cơ quan Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, hệ thống đài truyền thanh cơ sở chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục xây dựng nhiều bài viết, phóng sự, tuyên truyền, phản ánh về văn học, nghệ thuật, nêu gương điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, con người Cần Thơ. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, phục vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật từ thành phố đến cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực, với lòng say mê, tâm huyết sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đã có nhiều tác phẩm ra đời mang giá trị cao; nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, nhiều tiết mục sân khấu, điện ảnh, công trình nghiên cứu lý luận, văn hóa, nghệ thuật… thu hút được người xem, người đọc.

Hoạt động và công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã có bước tiến đáng kể, góp phần nghiên cứu, hướng tới làm rõ một số vấn đề bản chất và xu hướng phát triển của văn học, nghệ thuật. Mối quan hệ giữa văn nghệ với chính trị, giữa hiện thực và nghệ thuật được nhận thức khoa học, sâu sắc hơn, những vấn đề về đặc trưng, bản chất của từng loại hình văn học, nghệ thuật được quan tâm, nghiên cứu và vận dụng đúng mức, phù hợp, góp phần đổi mới tư duy lý luận, nâng cao trình độ hiểu biết và phương pháp tiếp cận.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật được quan tâm, thực hiện tốt; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Các danh hiệu nghệ sĩ cao quý được quan tâm, đề cử kịp thời theo quy định; đến nay, thành phố Cần Thơ có 18 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; 1 “Nghệ nhân Nhân dân”, 2 “Nghệ sĩ Nhân dân” và 9 “Nghệ sĩ ưu tú”.

Chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố ngày càng được nâng cao, tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động, tích cực xã hội, tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ; phát triển lực lượng văn nghệ sĩ lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Trong 15 năm quan, các hội chuyên ngành kết nạp mới 251 hội viên, nâng tổng số lên hiện nay là 651 hội viên (trong đó có 233 hội viên là đảng viên). Đây là lực lượng khá hùng hậu, nhiều hội viên trẻ, triển vọng, có tư tưởng chính trị ổn định, vững vàng, hoạt động với tinh thần, trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt huyết với hoạt động văn học, nghệ thuật.

Các hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức: tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quần chúng; xây dựng các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, hội thi, hội diễn nghệ thuật cấp khu vực và toàn quốc; tổ chức các sân chơi, các chương trình giao lưu nhằm tuyên truyền, định hướng về chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí của Nhân dân.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi những vấn đề cụ thể, phản ánh khách quan, thẳng thắn những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, phân tích sâu các nguyên nhân, rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm đưa hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố ngày càng hiệu quả.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả đạt được của những tập thể, cá nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, từng ngành; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật thành phố phát triển vững mạnh, toàn diện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Phát huy tích cực vai trò của hệ thống thông tin đại chúng, nhất là cơ quan báo, đài thành phố trong việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam; chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mang tầm quốc gia và khu vực; đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ “vừa hồng vừa chuyên”; chú trọng, bồi dưỡng đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ, đảm bảo tính kế thừa; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhưng tránh việc buông lỏng, thả nổi, phải kịp thời định hướng tư tưởng, nhắc nhở, phê phán những hành động tiêu cực trong lĩnh vực này, gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cách mạng; góp phần cổ vũ, khuyến khích văn nghệ sĩ có thêm động lực để tìm nguồn cảm hứng sáng tác, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị cho nền văn học, nghệ thuật; Đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác; phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng cao, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới; ngăn ngừa những tác phẩm văn học, nghệ thuật phi đạo lý, lạc hậu, xa rời bản sắc dân tộc.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải thưởng cho tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wây), Trần Văn Giác (Trần Giác) được Truy tặng Giải thưởng Nhà nước đã có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật. 20 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.


Phương Thảo


d6948933-fc3a-49eb-8e6e-c2c13e362285

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang