Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày đăng: 08/06/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục thuế TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1896/LĐTBXH-VP ngày 29/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo bộ phận chuyên môn và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ, đủ thủ tục và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phải đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố đối với các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tiến độ việc tổ chức thực hiện và đầu mối tổng hợp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố về những khó khăn, vướng mắc có liên quan tới phạm vi quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng  (12/08/2020)
Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố  (11/08/2020)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

01eec9a3-a724-4121-ae00-b5b885492b4c

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: