Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 25/06/2019

Ngày 17/6/2019, UBND thành phố có Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường công tác truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức ở các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, trong đó lưu ý đối tượng là trẻ em, nhằm nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, tiếp nhận hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân cho công tác trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; chú trọng tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND  thành phố trong việc củng cố, kiện toàn sắp xếp tổ chức lại bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố đảm bảo đủ nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý.

UBND thành phố cũng yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp đổi mới hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý phù hợp với đặc thù của trẻ em và người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đảm bảo trẻ em, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và những người đại diện hợp pháp của nhóm đối tượng này hiểu rõ quyền được trợ giúp pháp lý và hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT/BTP-TTCP của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Khi giải quyết khiếu nại, trường hợp phát hiện người khiếu nại thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì hướng dẫn họ về các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, địa chỉ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương và có trách nhiệm bảo đảm, tạo điều kiện để người thực hiện trợ giúp pháp lý giúp đỡ về pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, UBND quận, huyện tổ chức, bố trí địa điểm và cử đại diện lãnh đạo tham dự các đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại địa phương; tạo điều kiện bố trí phòng làm việc, nơi tiếp dân cho các Chi nhánh trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý…

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Không giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức không nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh COVID-19  (03/04/2020)
Cần Thơ: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020  (02/04/2020)
Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19  (01/04/2020)
Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19  (31/03/2020)
Thực hiện kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20  (31/03/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

fdc49d11-a7a8-45f4-b065-c24a8e3ada4c

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: