Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về cải cách chính sách tiền lương
Ngày đăng: 17/04/2020

Ngày 16/4/2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 1155 /UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đúng quy định, lộ trình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chương trình của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố.

Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 04/KH-BCSĐUBND của Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 12/5/2018 của Hội nghị Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.


Phương Thảo


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

51228b9c-761f-49cb-961b-e1bc5cbb5d49

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: