Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
Ngày đăng: 12/06/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt khẩn trương chỉ đạo các công ty thuộc quyền quản lý triển khai việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý theo quy định, trong đó có chú ý đến bối cảnh kinh tế xã hội năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4092/VPCP-KTTH ngày 25/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai xác định quỹ tiền lương, trường hợp có yếu tố khách quan, đặc biệt là do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thì rà soát, loại trừ theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định, loại trừ yếu tố khách quan do dịch COVID- 19 của các công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp, giám sát chung.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19  (10/08/2020)
Tăng cường rà soát, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng trở về địa phương  (10/08/2020)
Chính phủ phê duyệt Chương trình giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030  (07/08/2020)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ  (06/08/2020)
Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone  (05/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

6feb826a-50d5-49ab-84aa-9f20339e4c54

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: