Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Ngày đăng: 28/04/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; các Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Thủ trưởng cơ quan theo thẩm quyền được giao báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. Trong đó, báo cáo đánh giá đầy đủ, thực chất các kết quả đạt được, các yếu kém, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, để có biện pháp khắc phục và giải pháp cho giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triến KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, cần nêu rõ bối cảnh xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và các giải pháp thực hiện chủ yếu về phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị; đảm bảo tính khả thi, phù hợp khả năng thực hiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn kết và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện, báo cáo kết quả, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố trước ngày 22/5/2020.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành có liên quan tổng hợp và xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 của thành phố, trình UBND thành phố trước ngày 15/6/2020.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025  (13/08/2020)
Tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (13/08/2020)
Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế  (13/08/2020)
Thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cần Thơ  (13/08/2020)
Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng  (12/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

793b4dc4-e4d7-4927-8afc-e1d4d7a54152

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: