Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thuận, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 08/05/2020

Ngày 7/5/2020, Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị thứ hai được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chọn chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố.
Đại biểu biểu quyết danh sách các đồng chí ứng cử vào cấp ủy xã Đông Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đào Công Nhanh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực các Huyện ủy; lãnh đạo Huyện ủy Thới Lai và 115 đại biểu chính thức đại diện cho 233 đảng viên của Đảng bộ xã Đông Thuận.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Thuận đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng/người, tăng 17 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ; cơ sở kinh tế thương mại – dịch vụ doanh thu ước đạt bình quân 350 tỷ đồng/năm; vận động Nhân dân thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Thắng,  duy trì 51 tổ hợp tác tương trợ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng cánh đồng lớn và nông nghiệp theo hướng an toàn, ứng dựng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội không ngừng phát triển; an ninh quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, đến nay tỷ lệ giảm nghèo còn 1,82%, cận nghèo 11,32%. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm thực hiện, qua đó trong nhiệm kỳ đã kết nạp 60 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch huyện giao…

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sản xuất an toàn, tiến tới sản xuất xanh, sạch kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng”; huy động mọi nguồn lực, xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thân của Nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao - thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo hướng hiện đại, an toàn, tiến tới sản xuất xanh, sạch. Diện tích lúa xuống giống 7.400 ha/năm, sản lượng 46.000 tấn năm, nuôi trồng thủy sản 100 ha/năm trở lên, trồng màu 175 ha/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt 170 triệu/năm; giá trị sản xuất  công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt từ 400 tỷ đồng/năm. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống ở nông thôn nhằm giải quyết tốt việc làm tại chỗ, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Vận động áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng đa canh phù hợp ở địa phương, tăng cường sản xuất lúa chất lượng cao, đảm bảo xây dựng có hiệu quả mô hình cánh đồng lớn, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả...

Đảng bộ xã Đông Thuận đã đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Thứ nhất, từng bước phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn; huy động mọi nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân; nâng cao chất lượng, trình độ, chuyên môn nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đông Thuận cần tập trung thảo luận sâu và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm để đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đảng bộ trong 5 năm tới. Trong đó, cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng các vùng chuyên canh rau màu và cây ăn trái theo hướng sản xuất sạch để nâng cao giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh. Kêu gọi đầu tư phát triển các khu chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, an toàn gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, cần chú trọng phát huy mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã liên kết chặt chẽ theo phương châm “bốn nhà” để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; quan tâm phát triển các ngành nghề truyền thống để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng cũng yêu cầu Đảng bộ xã cần nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thuận khóa IX tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thuận, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Minh Luân và đồng chí Trương Hữu Phước tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới gồm 5 ủy viên. Đại hội đã bầu 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và 01 đại biểu dự khuyết.

Như vậy đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ phường Thới Hòa (quận Ô Môn) và Đảng bộ xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở còn lại.


Cầm Thi Giang


Các tin khác:
Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (06/08/2020)
Bình Thủy: Thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin  (06/08/2020)
Cờ Đỏ: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  (30/07/2020)
Phong Điền: Trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ  (30/07/2020)
Cờ Đỏ: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị  (23/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

6e3c6629-6d7e-4907-888f-adba11ace91f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: