Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng: 22/09/2023

Lượt xem:


Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và đạo tạo với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố có liên quan, Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục.

Các Sở, ban ngành thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai kế hoạch, cân đối ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2457/QĐ- BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục thành các chương trình, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền.


Tuấn Kiệt


a71f9974-7823-4d30-9273-306384ec7603

Tiêu đề bài viết: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Tuấn Kiệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang